نشان آور دانش و مهارت آینده

شرح پروژه

بهار ۱۳۹۹ در حالی که شیوع بیماری کرونا، همه برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را در تحت تاثیر قرار داده و حالتی از بلاتکلیفی و صبر و انتظار را بر تصمیمات مدیریتی حاکم کرده بود، *مرکز ارتباطات و روابط عمومی شهرداری تهران* در اقدامی شجاعانه و ابتکاری در تعامل با *اداره کل برنامه ریزی و آموزش* و با همکاری *موسسه نشان آور دانش و مهارت آینده* اجرای طرح “انتخاب و پرورش *یکصد کارشناس متخصص روابط عمومی*” را در قالب نظام استاندارد حرفه ای اروپایی (ESCO) در دستور کار قرار داد‌.

در این راستا؛ پس از فراخوان عمومی در همه واحدها، رزومه و سوابق ۱۶۵ نفر مورد تایید قرار گرفت و پس از اولین *جلسه توجیه عمومی* که در ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ با حضور جناب آقای دکتر تقوی نژاد معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران، مدیران روابط عمومی مناطق ۲۲گانه و کارشناسان ارشد شرکت کننده در طرح و نیز مدیرعامل موسسه نشان آور و مدیر دپارتمان روابط عمومی، برگزار شد، فرآیند ارزیابی و سطح بندی کارشناسان به طور رسمی آغاز گردید.

*در گام نخست؛* کاتالوگ، تیزرها، شیوه نامه ها و تعاریف خبرگی ها در میان ذی نفعان توزیع و  برگه های خوداظهاری محتوی جداول عناوین مهارت ها و دانش ها و شایستگی ها از هر یک از  معرفی شدگان، اخذ گردید.

*در مرحله بعد؛* کارشناسان موسسه نشان آور نسبت بررسی و طبقه بندی رزومه ها، برگه های خوداظهاری و نیز فیلم معرفی ویدئویی ارسالی توسط هر یک از داوطلبان اقدام نموده و انجام مصاحبه توجیهی و تخصصی را برنامه ریزی نمودند.

*در سومین مرحله*؛ با انجام مصاحبه های انفرادی یکایک داوطلبان توسط هیات ژوری معتمد  دانشگاه MGUnivercity

(طی مرداد و شهریور ۹۹) از آشنایی کامل داوطلبان با نظام نامه طرح و مزایای آن، اطمینان حاصل گردید.

*در حال حاضر* بارگذاری مدارک و مستندات مهارتی و دانشی از طریق درگاه نشان آور در حال انجام است و انتظار می رود ارزیابی و سطح بندی نهایی تا پایان مهرماه ۱۳۹۹  انجام شده و گزارش نهایی آماده ارائه گردد.

 

تاریخ شروع پروژه : ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

نشان آور دانش و مهارت آینده

اخبار و اطلاعیه ها

گزارش پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت

” طرح انتخاب و پرورش یکصد کارشنای متخصص روابط عمومی شهرداری تهران”

خرداد تا شهریور ۹۹

0
هماهنگی و برنامه ریزی مصاحبه تخصصی
0
برررسی مستندات و تشکیل پرونده
0
فرم های خوداظهاری دریافتی
0
رزومه های دریافتی
0
معرفی شدگان
0
مصاحبه انجام شده
0
مصاحبه های در حال برنامه ریزی
0
بارگذاری نهایی مدارک در سایت
0
درصد پیشرفت

فایل های راهنما

فیلم های آموزشی

راه های ارتباطی

فرم ارتباط با مدیر پروژه

ارتباط با کارشناسان پروژه

کارشناس پروژه

راه های ارتباط :

 

شماره ی واتساپ :   ۰۹۲۰۲۰۲۸۸۲۰

شماره ی دبیرخانه  :  ۲۲۸۴۱۹۶۰ - ۰۲۱