حساب کاربری

خوش آمدید

رفتن به صفحه ی اصلی

null
نشان آور دانش و مهارت آینده
*
موسسه نشان آور دانش و مهارت آینده در سال ۱۳۹۶ با عقد قراردادی
با دانشگاه روش شناسی و حکمرانی (MGU) موفق به اخذ نمایندگی
انحصاری پروژه بومی سازی نظام اروپایی طبقه بندی مشاغل ، مهارت ها
و مدارک (ESCO) در ایران گردید.
*

گواهینامه شما در زیر آماده دانلود می باشد.

دانلود فایل گواهینامه

رفتن به صفحه ی اصلی

2020 فرصتی طلایی

تا نشان ESCO برای همیشه در کنار نام شما بدرخشد