مدیر رویداد
مدیر روابط عمومی
سخنگو و مدیر ارتباطات
مدیر منابع انسانی
مدیر آموزش سازمان (نهاد یا بنگاه)
مدرس سوادرسانه‌ای
مدیر بازاریابی و فروش
مدیر هتل
مدیر بانک
مدیر رستوران و غذاخوری
مدیر آژانس مسافرتی
راهنمای سفر