نحوه پشتیبانی ESCO از بازار کار دیجیتال بصورت آنلاین