جواد قاسمی

تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت

 

فعالیتهای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی

 • رئیس انجمن روابط عمومی ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲ ( ۵ دوره)
 • مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد مستضعفان «۱۰ سال »
 • مدیرکل روابط عمومی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران «۵ سال»
 • معاون سیاحتی سازمان سیاحتی بنیاد «۲سال»
 • معاون سیاحتی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (۳ سال)
 • معاون منابع انسانی «‌هما» (۱۰سال)
 • رئیس هیئت مدیره موسسه آموزشی سیاحتی (۳ سال)
 • عضو کمیته جهانگردی یونسکو در ایران
 • مدیر مسئول نشریه جاده ابریشم  Silk Road
 • مدیر مسوول نشریه سیاحتی “گردش” و نشریه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی (۵ سال)
 • سردبیر و مدیر مسوول نشریه علمی تخصصی « روابط عمومی »
 • رئیس هیئت امناء مرکز فرهنگی ورزشی «هما» (۵ سال)
 • مشاور ارتباطات و امور بین الملل مدیرعامل شرکت خدمات گمرکی ایران
 • مدیر عامل انجمن متخصصان گردشگری ایران از سال ۸۹ تا کنون

مشاوره

 • عضو شورای ارتباطات بانک مرکزی و مشاور ارتباطات مدیرعامل بانک­های سپه و صادرات
 • مشاور ارتباطات مدیران عامل گمرگ، تامین اجتماعی و هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 • مدرس دوره های مدیریت ارتباطات وتوسعه و روابط عمومی در دانشگاه و آموزش ضمن خدمت
 • همکاری درپژوهش و نظرسنجی از جهانگردان خارجی (طرح نگرش سیاح)
 • سرپرست گروه پژوهشی بررسی وضعیت مدیریت روابط عمومی درسازمانهای دولتی ایران
 • طراح و مجری طرح پژوهشی تعیین میزان رضایت شغلی مدیران وکارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی