گشایش دپارتمان «اطلاعات و رسانه» برنامه ESCO در ایران

در پی درخواست فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه ۱۳۹۸) موسسه «نشان آور دانش و مهارت آینده» برای توسعه فعالیت برنامه مهارت سنجی حرفه ای با استاندارد اروپایی ESCO 

و کسب موافقت اولیه دانشگاه روش شناسی و حکمرانی پاریس با راه اندازی دپارتمان «اطلاعات و رسانه»، بالاخره پس از قریب سه ماه با نامه و ابلاغ رسمی آن دانشگاه،

پنج نفر از فرهیختگان این حوزه از میان داوطلبانی که رزومه های خود را به دبیرخانه ESCO فرستاده بودند، به عنوان «اعضای هیات ژوری» و ارزیابان عضو این دپارتمان

برای مهارت سنجی و تعیین سطح تخصص و درجه مهارت فعالان این حوزه بر اساس چارچوب­ ها و نظام­نامه آن دانشگاه تعیین گردیدند تا ارزیابی شوندگان حائز شرایط

علمی و تجربی کافی، از گواهینامه بین المللی حرفه­ ای ESCO بهره مند گردند.

اعضای هیات ژوری و عضو دپارتمان «اطلاعات و رسانه» به عنوان معتمدان MGUniversity  در ایران عبارتند از:

  • سرکار خانم دکتر صدیقه ببران
  • سرکار خانم دکتر معصومه نصیری
  • جناب آقای دکتر  حمید رضا  کمالی
  • جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان
  • جناب آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی

اطلاعات مربوط به برنامه مهارت سنجی ESCO  و رزومه و سوابق علمی و شغلی نامبردگان در سایت موسسه به نشانی www.NESHANAVAR.com موجود است.

در حال حاضر علاوه بر دپارتمان «اطلاعات و رسانه» دو  دپارتمان دیگر با عناوین: «ارتباطات و روابط عمومی» و «مدیریت منابع انسانی» نیز در چارچوب برنامه ESCO فعال می باشند

ممکن است مطالب زیر را بپسندید
نظر خود را بفرمایید :

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد.