نشان آور دانش و مهارت آینده

تحصیلات

دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگی با گرایش برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات انسانی و اعتماد اجتماعی (در مرحله دفاع)

سوابق اجرایی و مدیریتی

 • مدیرعامل موسسه مطالعات افکارعمومی و برنامه ریزی ارتباطی «برنامه پژوهان آینده»
 • مدیر مسئول موسسه انتشاراتی «فکر نو»
 • سردبیر نشریه علمی- تخصصی «ارتباط» ویژه روابط عمومی و ارتباطات – (از سال ۱۳۷۴ تاکنون )
 • رییس اداره مطالعات افکار عمومی و برنامه ریزی ارتباطی- روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی (از سال ۱۳۸۱)
 • معاون مطالعات و برنامه ریزی اداره کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی (از سال ۱۳۸۴)
 • عضو کمیسیون بررسی و نظارت بر نشریات ادواری وزارت جهاد کشاورزی (از ۱۳۸۴ تاکنون)
 • عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی (از سال ۱۳۸۲)
 • مسئول کمیته تخصصی روابط عمومی در برنامه آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۸۴)
 • مسئول کمیته نظارت و ارزیابی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی (۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)
 • مسئول کمیته علمی اولین همایش آموزش تخصصی روابط عمومی های وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۳۷۸
 • مدیر بخش پژوهش، آموزش و برنامه ریزی- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (۱۳۷۹ – ۱۳۸۴)
 • مشاور مدیران روابط عمومی برخی سازمان های دولتی و غیردولتی و شرکت های بزرگ
 • تدوین و اجرای بیش از ۷۰ طرح، برنامه و راهبرد ارتباطی برای روابط عمومی سازمانهای دولتی و غیردولتی
 • عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش «انجمن متخصصان روابط عمومی ایران» (سال ۱۳۸۸)
 • مشاور آموزش فنون روابط عمومی و ارتباطات در جهاد دانشگاهی (از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰)
 • مسئول کارگاه های آموزشی در شش سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 • دبیر سرویس صفحه روابط عمومی (هنر هشتم) روزنامه آرمان روابط عمومی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰
  • عضو کمیته علمی دومین جشنواره روابط عمومی های دانشگاه‌ها و سازمانهای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۳۸۹
  • عضو هیئت موسس «خانه روابط عمومی ایران»
 • عضو «انجمن متخصصان روابط عمومی ایران»
 • عضو «انجمن روابط عمومی ایران»

تدریس و سخنرانی

 • طراحی و اجرای بیش از ۱۵۰ دوره آموزش کارگاهی مرتبط با علوم روابط عمومی و ارتباطات برای سازمانها و نهادهای مختلف.
 • تدریس دروس مختلف روابط عمومی و علوم ارتباطات در دانشکده خبر ایرنا از سال ۱۳۸۰ تاکنون
 • تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی و مؤسسات آموزشی سازمانها و دستگاههای دولتی
 • بیش از ۱۰۰ مورد تدریس دروس تخصصی در دوره های ضمن خدمت سازمان ها
 • سخنرانی در مجامع سازمانی و ملی در موضوعات: «برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی»، «برنامه ریزی کاربردی»، «سنجش اثربخشی در روابط عمومی»، «روابط عمومی و مهندسی فرهنگ»، «مدیریت و استراتژیک ارتباطات»، «فرایند و فرایندگرایی در روابط عمومی»، «مدل تعالی و سرآمدی در روابط عمومی»، «برنامه ریزی برای ارتقای سرمایه اجتماعی»، «نقش و کارکرد روابط عمومی در صنعت و تجارت»، «روابط عمومی الکترونیک»، «مدیریت ارتباطات در بحران»، «روابط عمومی و مدیریت تغییر»، «دیدگاههای نوین در روابط عمومی» و…

تالیف

 • کتاب «برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی» (چاپ اول ۱۳۸۹) چاپ پنجم ۱۳۹۵
 • کتاب «راهنمای عمل و برنامه جامع روابط عمومی»، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی (چاپ ۱۳۸۶)
 • کتاب «فرهنگ لغات اقتصاد و بازرگانی» (چاپ ۱۳۷۸)
 • کتاب «کوچک عشق» در حوزه عرفان و زندگی (چاپ۸۴) (گروه نویسندگان)
 • مجموعه کتابهای چند جلدی: «شیوه نامه فعالیتهای رسانه ای/ تبلیغاتی/ انتشاراتی/ پژوهشی» (۱۳۹۶)

ترجمه

 • کتاب «نگرش انتقادی به روابط عمومی» (چاپ ۱۳۷۸)
 • کتاب آموزش زبان «فرانسه به شیوه مستقیم» (چاپ ۱۳۷۲)
 • کتاب آموزشی «مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی» (چاپ ۱۳۷۸)
 • دو عنوان کتاب طنز سیاسی «حیواناتی که بر دنیا حکومت می کنند» نوشته: مورشوان و مولاتیه (جلد اول چاپ ۱۳۷۳)
 • «کف شناسی استنتاجی و تجربی» در حوزه علوم ناشناخته و تاثیر آسمان بر زندگی و آینده/ جُرج موشری (چاپ ۱۳۷۸)
 • کتاب «زن ایرانی» (در دست چاپ)
 • کتاب «دَلِه دزدی و دروغ پردازی در کودکان» و ۱۲ عنوان کتاب در حوزه علوم تربیتی (در دست چاپ)
 • کتاب «برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی با رویکرد حل مسئله»، گروه نویسندگان (در دست چاپ)

مقالات

 • «روابط عمومی استاندارد و حرفه ای در سازمان»،  نشریه انجمن روابط عمومی ایران( ۱۳۹۵)
 • «مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ارتباطی برای ایجاد تحول در روابط عمومی»، نشریه تحقیقات روابط عمومی(۱۳۹۵)
 • «تفکر مهندسی و استراتژی ارتباطی در روابط عمومی الکترونیک» در ششمین همایش روابط عمومی (۱۳۹۰)
 • «روابط عمومی هوشمند در بخش کشاورزی»، ویژه نامه اردیبهشت ۱۳۸۹ نشریه تحقیقات روابط عمومی
 • «برنامه ریزی کاربردی در روابط عمومی»، سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (۲۳ مرداد ۱۳۸۶)
 • «برنامه ریزی ارتباطی هوشمند راهی برای رفع مشکلات سازمان»، سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (همان)
 • «گامهای اساسی فرآیند برنامه ریزی کاربردی در روابط عمومی»، سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (همان)
 • «کاربردهای پژوهش و نظرسنجی در روابط عمومی»، سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (همان)
 • «بررسی و شناخت مسائل ارتباطی سازمان»، سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (همان)
 • «ارزیابی اثربخشی برنامه ارتباطی»، ویژه نامه روزنامه آرمان روابط عمومی (۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۳۸۶)
 • ترجمه مقاله «نقش شاغلان حرفه ای در روابط عمومی اخلاق گرا»، جان وایت (۴ اردیبهشت ۱۳۸۶) نشریه ارتباط
 • «کاربردهای پژوهش در روابط عمومی»، نشریه تحقیقات روابط عمومی سال ۱۳۸۹
 • «برنامه ریزی راهبردی برای توسعه روابط عمومی تجاری»، تحقیقات روابط عمومی سال ۱۳۸۹
 • «نقش مدیریتی روابط عمومی برای ارتقای سرمایه اجتماعی»، چهارمین سمپوزیوم بین المللی (۲۴ و ۲۵ دی ۱۳۸۷)
 • «برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی انتخاب یا الزام کدامیک؟» ، تحقیقات روابط عمومی و نشریه چهل کلید (۱۳۹۰)
 • «تفکر مهندسی دلفینی راهبردی در روابط عمومی»، سمینار تخصصی بررسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (۱۳۹۰)
 • «برنامه ریزی راهبردی ارتباطی برای ارتقای فرهنگ بیمه»، کتاب ویژه روابط عمومی و فرهنگ در سال ۱۳۹۰
 • «نقش اخلاق در روابط عمومی کارآمد»، روزنامه آرمان روابط عمومی، سال ۱۳۸۹ و…

جوایز و تقدیرنامه ها

 • «ستاره روابط عمومی»، از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی سال ۱۳۹۳
 • «چهره برتر علمی روابط عمومی کشور» در هفتمین جشنواره علمی و سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (۱۳۹۰)
 • «کارمند نمونه» دستگاهی در روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی (۳۱ مرداد ۱۳۸۶) تهران
 • «پژوهشگر نمونه» در سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در ۱۳۸۶ تهران
 • تقدیر در حوزه «فرهنگ سازمانی» در ششمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (۲۰-۲۲ دی ۱۳۸۹) تهران
 • تقدیر در حوزه «تولیدات مکتوب و پاسخگویی به رسانه ها» در جشنواره برترین های روابط عمومی (خرداد ۱۳۸۸) تهران
 • سپاس در حوزه «مدیریت» در چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، (۲۴-۲۵ آبان ۱۳۸۶) تهران
 • کسب عنوان «روابط عمومی برتر به خاطر تدوین برنامه جامع»، سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (۲۸ مرداد ۱۳۸۶) تهران/ تقدیر از سوی وزیر جهاد کشاورزی
 • کسب عنوان روابط عمومی برتر در رشته «تدوین برنامه جامع و تحلیل محتوای مطبوعات» از وزارت جهاد ۱۳۸۹ تهران
 • کسب «رتبه اول روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور» در بخش اجرای آیین نامه جامع روابط عمومی
 • کسب رتبه دوم «پژوهش» از سوی شورای عالی اطلاع رسانی دولت.
 • مدیریت برگزاری جشنواره برترین های روابط عمومی ۱۳۸۹ تهران

دریافت دهها  لوح تشویق و تقدیرنامه از مقامات ارشد و روسای سازمان­های جمهوری اسلامی ایران طی سال های مختلف