نشان آور دانش و مهارت آینده

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد روابط بین الملل
 • کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفته استراتژیک

سوابق اجرایی                                    

 • مدیر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۷ سال
 • مدیر ارتباطات و امور بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی ۲ سال
 • مدیر روابط عمومی صنایع خودروسازی کرمان موتور       ۴ سال
 • مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی      ۳ سال
 • مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت            ۲ سال
 • مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن، تجارت       ۲ سال
 • مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا    ۳ سال

فعالیت رسانه ای

 • مدیر مسئول ماهنامه تخصصی «پیام دریا» و «بندر و دریا» ۱۸ سال
 • مدیر مسئول هفته نامه آوای کشتیرانی ۵ سال
 • موسس و مدیر شبکه اطلاع رسانی «شابا» و «شانا» ۶ سال
 • مدیر مسئول نشریات انگلیسی MOC/MOP/IRISL 7 سال
 • درج مقالات و گزارش های تحلیلی متعدد در رسانه های تخصصی کشور

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

 • عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن فعالان روابط عمومی ایران
 • مدیر هیات داوران اولین/ دومین/ سومین و چهارمین جشنواره سراسری تصاویر و کاریکاتورهای دریایی ایران
 • مدیر و عضو هیات داوران اولین جشنواره فیلم های مستند کوتاه گردشگری کشور

مدیر و عضو هیات داوران جشنواره های روابط عمومی برتر وزارت بازرگانی/ نفت/ صنعت، معدن و تجارت