نشان آور دانش و مهارت آینده

حمیدرضا کمالی

الف) سوابق علمی، اجرایی، پژوهشی و آموزشی

 • دانش آموخته
 • کارشناسی علوم سیاسی
 • ارشد مدیریت اطلاعات
 • دوره های عالی مطالعات امنیتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • و دکتری سیاست گذاری فرهنگی
 • کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه و حوزه خلیج فارس
 • قریب سه دهه سابقه خدمت در پُست ها و ماموریت های دیپلماتیک و مدیریت در نهادهای دولتی
 • میانجی یا امضاکننده تفاهم نامه ها یا قراردادهای متعدد بین دستگاهی داخلی و بین المللی در سطوح عالی
 • نگارش یا نظارت بر تدوین دهها بخشنامه، نظام نامه یا منشور اخلاقی
 • ارائه مقالات متعدد در موضوعات مرتبط از جمله؛
 • گذشته و آینده روابط ایران و عربستان به زبان انگلیسیpast and future  Iran and Saudi Arabia?   اکتبر ۲۰۱۴ در Iran review
 • بازنمایی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس؛ در مدل سازی ماتریسی از نظم های امنیتی- مقاله برتر همایش نظم منطقه ای و…
 • مشارکت در حدود دویست پژوهش علمی و پایان نامه تحصیلی به عنوان مجری، استاد راهنما یا داور.
 • قریب سه دهه تدریس در دانشگاه، نهادهای دولتی و سازمان­های غیردولتی در عناوینی چون:
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی
  • خلیج فارس و مسائل آن
  • اصول و مبانی سیاست‌گذاری
  • مدیریت و مهندسی نیازهای خبری اطلاعاتی
  • فنون هدف‌گذاری سازمانی
  • گزارش‌نویسی برای مدیران
  • برآورد نویسی و پویش محیطی
  • فنون سناریوسازی و تحلیل روند
 • تکنیک­های مساله یابی سازمانی و رویکردهای حل
  • مدیریت منابع انسانی و…
 • تألیف ۸ عنوان اثر آموزشی برای سطوح تحصیلات تکمیلی در عناوینی چون:
 • روابط و مسائل در خلیج فارس؛ از منظر ایران
 • همگرایی و واگرایی در خاورمیانه؛ از منظر ایران
 • مسئله یابی سازمانی
 • گزارش نویسی برای مدیران
 • تکنیک های درون متنی و برون متنی راستی آزمایی
 • برآورد نویسی موضوعی و محیطی
 • سناریوسازی بر اساس قدرت و منافع بازیگران
 • اصول راهبرد دهی ملی
 • طراح اصلی و تدوین­ کننده قریب بیست پودمان آموزشی مصوب وزارت علوم و آموزش عالی
 • مسئول جذب و تربیت بیش از سیصد مدرس سطوح دانشگاهی در سراسر کشور
 • داور و ارزیاب چندین طرح‌ و پروژه تحقیقاتی بین‌المللی
 • مدیر برگزاری دوره بین‌المللی «آینده‌پژوهی راهبردی» و دوره بین‌المللی «خبرنگاری نوین»
 • عضو شوراهای علمی پژوهشی و انتشارات موسسات معتبر مختلف
 • عضو هیات علمی چندین همایش ملی و بین المللی از جمله؛
 • کمیته علمی همایش ملی روابط عمومی و دانشگاه
 • کمیته علمی همایش ملی سواد رسانه‌ای مسئولیت اجتماعی
 • کمیته علمی همایش بین المللی نظم منطقه ای در جنوب غرب آسیا
 • انتخاب به‌عنوان پژوهشگر برتر نهادی در سال ۱۳۹۱
 • معاون آموزش و پژوهش دانشکده خبر ایرنا
 • معاون امور راهبردی دانشکده خبر ایرنا
 • جانشین مدیر مسئول ماهنامه پیام رسانه
 • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه « نشان آور دانش و مهارت آینده »

مجری انحصاری برنامه استاندارد اروپایی ESCO در ایران  (www.Neshanavar.com)

 • نماینده دانشگاه Methodology and Governance university (MGU)    پاریس در برگزاری دوره­ های   MBA  و  DBA .Post   در ایران
 • عضو هیات موسس و بازرس کل انجمن سوادرسانه ای ایران
 • رئیس کارگروه تخصصی «سیاست داخلی و خارجی» انجمن
 • نائب رئیس انجمن سواد رسانه­ ای ایران