محصولات نشان آور

موسسه نشان ­آور یک آکادمی توسعه شایستگی حرفه‌ای (Professional Development Center) است که در هماهنگی با موسسات علمی و صنفی معتبر در هر شغل و با کمک تیم حرفه‌­ای پُرتعداد خود ضمن شایستگی‌­سنجی، تعیین سطح و برنامه‌ریزی برای ارتقای دانش و مهارت فعالان، گواهی احراز خبرگی یا شایستگی‌حرفه‌­ای به متقاضیان اعطا می‌­کند.

این گواهی­‌ها در قالب «شناسنامه دوم» یا شناسنامه دانش و مهارت یا شناسنامه حرفه‌­ای (Professional Card) نشانگر سطح شایستگی فرد در هر یک از خبرگی‌های ضروری و مکمل یک شغل در سطوح ۹گانه است.

 شناسنامه حرفه ­ای؛ به عنوان بخش مهمی از هویت اجتماعی هر نیروی ماهر، تصویری تمام قد، حقیقی و سه بُعدی از همه دارایی­ ها و توانمندی­‌های حرفه‌­ای اثبات ­شده برای ایفای نقش موثر در یک حوزه شغلی به همراه چشم ­اندازی از توسعه‌فردی است که جایگاه هر مدیر یا نیروی متخصص را نه فقط در کاریابی بلکه در تعامل با دیگران و جلب اعتماد آنان تعیین می­‌کند.

نسخه انگلیسی این گواهی، گذرنامه حرفه ­ای (PP)  (Professional Passport) خوانده می­شود که در صورت احراز توانمندی­ های زبانی به همان زبان، صادر می­گردد.

نمونه شناسنامه حرفه‌ای