Modern technology gives us many things.
Logo NeshanAvar
Untitledeseses-1

  • در افق جهانی روی پای خود بایستیم
  • پیوسته در حال ارتقا باشیم
  • ارتقاء مهارت افزایش بهره وری
  • هدف ما اعطای اعتبار جهانی به تجربه شما است
  • منطبق با شایستگی خود هویت حرفه ای کسب کنید
  • جایگاه مهارتی و حرفه ای خود را با معیار جهانی تعیین کنید

Untitled-1

اطلاعات ثبتی

به عنوان یک موسسه غیر تجاری در سال 1395 به شماره ثبت 40943 و شناسه ملی 14006578765 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.

حوزه فعالیت

حوزه های اصلی فعالیت موسسه ، انجام مطالعات و ارائه مشاوره و خدمات در حوزه های اداری و مدیریتی ، برگزاری همایش ها و سمینار ها و … همچنین اخذ نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور می باشد.

نمایندگی ESCO

موسسه نشان آور دانش و مهارت آینده در سال 1396 با عقد قراردادی با دانشگاه روش شناسی و حکمرانی (MGU) موفق به اخذ نمایندگی انحصاری پروژه بومی سازی نظام اروپایی طبقه بندی مشاغل ، مهارت ها و مدارک (ESCO) در ایران گردید.
نشان ESCO به عنوان علامت تجاری در حوزه های :
الف) مشاوره مدیریت تجاری ، مدیریت منابع انسانی ، شبکه های ارتباطی بین تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات 
ب)برگزاری همایش و کنفرانس ، خدمات آموزشی و سمینار های علمی
ج)انجام تحقیقات و پژوهش های علمی 
در مرکز مالکیت معنوی کشور به ثبت رسیده و به شماره 306533 از تاریخ 1397/02/10 به مدت ده سال در مالکیت موسسه نشان آور دانش و مهارت آینده خواهد بود.

همکاران داخلی

موسسه نشان آوران دانش و مهارت آینده برای انجام ماموریت های خود در حوزه های مختلف از توفیق همکاری با نیروهای فرهیخته بهره مند است .
شما نیز می توانید با ورود به لینک زیر و تکمیل درخواست همکاری به عنوان “مدیر برنامه” یا “ارزیاب”در حوزه حرفه ای خاص به ما بپیوندید.

درخواست همکاری

آگهی ثبت علامت تجاری ESCO

Untivxcvtled-1

امتیاز نمایندگی انحصاری

Untitled-1