مدیر روابط عمومی - سطوح برنزی

عنوان:

مدیر روابط عمومی - سطوح برنزی

عنوان انگلیسی:

Public Relations Manager - Bronze degrees

توصیف کلی(شرح):

مدیران روابط عمومی تلاش می کنند تصویر و شهرتی کلی از اعتبار و اعتماد به یک فرد، شرکت، سازمان یا نهاد، نزد ذی­ نفعان اصلی و عموم جامعه، ایجاد نموده یا آن را حفظ و ارتقا دهند. آنها همچنین از رسانه ها و رویدادها برای ایجاد و تثبیت تصویر مثبتی از محصولات، خدمات و عملکرد سازمان، استفاده و تلاش می کنند در قالب ارتباطات عمومی، نیازها و علایق مشتریان را درک کرده و به درون سازمان منعکس کنند.

افرادی که واجد امتیاز کافی در خبرگی های سطح پایه هستند، میتوانند گواهینامه صلاحیت و شایستگی مدیر روابط عمومی در  سطح 9  (تک ستاره برنزی)، سطح 8   (دو ستاره  برنزی) یا سطح 7  (سه ستاره  برنزی) را درخواست نمایند.

سطح برنزی: نشان­دهنده برخورداری دارنده گواهینامه از کارشناسی و مهارت پایه در حد خوب و مناسب در یک حرفه یا حوزه شغلی است و در موقعیت ­های فردی یا سازمانی می­تواند (مثلاً تا سطوح شهری و استانی) امور محوله را به درستی به انجام رساند.

عنوان توضیحات
برچسب های مرتبط یا جایگزین مدیر تبلیغات، مدیر بازاریابی و ارتباطات مدیر اطلاعات عمومی، مشاور روابط عمومی، مدیر روابط رسانه متخصص روابط عمومی
سلسله مراتب طبقه بندی ۱- مدیران
۱۲- مدیران میانی اداری و تجاری
۱۲۲- مدیران فروش، بازاریابی و توسعه
۱۲۲۲ - مدیران تبلیغات و روابط عمومی
۱۲۲۲۱- مدیر روابط عمومی
اهم وظائف بسیج ظرفیت ها و امکانات بالقوه و بالفعل یک سازمان در جهت ایجاد، حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی آن
مشاغل مرتبط (طبقه بندی شده در گروه های دیگر) سخنگو و مدیر ارتباطات
مدیر رویداد
مقاله نویس
وبلاگ نویس
دبیر سرویس در مطبوعات
سردبیر
صلاحیت عمومی برخورداری از حسن شهرت، امانت داری، آراستگی ظاهری و عدم منع قانونی، تحصیلات مرتبط و سابقه کار موثر
مهارت ضروری 1- پیاده سازی و تحقق اهداف یک برنامه یا پروژه
2- توانایی گفتگو به یک‌زبان بین المللی
3- مدیریت بحران
4- مدیریت و رهبری کارکنان
5- برآورد شرایط محیطی سازمان یا مطالعه بازار
6- طراحی و اجرای فرایند نیازسنجی یا رسیدگی به شکایات
7- مسئولیت پذیری در نهادهای حرفه‌ای یا اجتماعی
8- سخنرانی، تدریس و ارائه حضوری
9- ایجاد و حفظ روابط پایدار و بهره برداری از آن در امور شغلی
10- تدوین راهبرد رسانه ای برای سازمان
11- پیشنهاد یک تصویر عمومی (برند)
12- ایجاد،توسعه و استفاده از شبکه ارتباطی در حوزه شغلی
13- نمایندگی سازمان و مذاکره موفق
14- جانشین پروری و آموزش همکاران
15- گزارش‌نویسی و انجام امور اداری
16- تولید محتوای حرفه ای (بخشنامه، نظام نامه، دستورالعمل و...)
17- برآورد وضعیت و ارتباطات داخلی سازمان
18- آماده سازی و اجرای چند نشست خبری
19- مشارکت موثر در برگزاری رویدادهای شغلی
20- تدوین راهبرد برای روابط عمومی سازمان
21- سواد رایانه ای. میزان مهارت حرفه ای ICDL
مهارت مکمل 1- برانگیختن انگیزه و جمع آوری کمک مالی
2- مقاله و سرمقاله نویسی
3- خلق یا توسعه ایده خلاقانه (حل مساله)
4- توسعه ماموریت و ساختار سازمان
5- تدوین راهبرد ارتباطی برای سازمان ها
6- افکارسنجی یا نظرسنجی
7- روابط بین المللی
8- نظارت بر رقابت سیاسی و ارزیابی کمپین
9- هدایت یک هم پایی (کمپین) تبلیغاتی
10- مدیریت رسانه
دانش ضروری 1- مخاطب شناسی
2- اصول تشریفات رسمی
3- اصول و مبانی روابط عمومی
4- برنامه ریزی راهبردی
5- ساخت افکار عمومی
6- قانون مطبوعات و رسانه ها
7- سواد رسانه ای
8- کنترل منابع مالی و مدیریت مصرف بودجه
9- مسئولیت پذیری قانونی و اخذ مجوزها (امور حراستی و هشداردهی)
10- مدیریت پروژه
11- قانون کار و استخدام
12- اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی
13- سازماندهی مراسم
14- آیین نگارش، املا و ویراستاری
15- جامعه شناسی و مردم شناسی
16- اصول و مبانی ارتباطات
17- ارزیابی برنامه های فرهنگی
18- شیوه های کار گروهی (همکاری تیمی)
19- قراردادها و تعهدات حقوقی
20- تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
دانش مکمل 1- قانون مالکیت معنوی
2- سبک های تدوین و نگارش متن
3- روانشناسی و تیپ شناسی شخصیتی
4- روانشناسی شناختی
5- تکنیک های تبلیغاتی
6- ارزیابی پیشرفت هدف
7- مدیریت فرآیندها
8- مدیریت فرهنگی
9- قوانین مالیاتی
10- استراتژی کسب و کار
11- قانون رقابت
12- علوم سیاسی
13- بازاریابی و استراتژی‌های فروش
14- تحولات اقتصاد ملی
شایستگی عمومی 1- سابقه کاری کاملاً یا نسبتاً مرتبط با شغل
2- تحصیلات آکادمیک مرتبط با شغل
شایستگی حرفه ای 1- نشان، تقدیرنامه یا گواهی در زمینه توسعه شغلی-1
2- نشان، تقدیرنامه یا گواهی در زمینه توسعه شغلی-2
3- نشان، تقدیرنامه یا گواهی در زمینه توسعه شغلی-3
4- نشان، تقدیرنامه یا گواهی در زمینه توسعه شغلی-4
5- نشان، تقدیرنامه یا گواهی در زمینه توسعه شغلی-5
اطلاعات تکمیلی در مورد شغل
متن انگلیسی

public relations manager Description Public relations managers strive to convey and maintain a desired image or reputation of a company, individual, governmental institution, or organisation in general to the public and stakeholders at large. They use all sorts of media and events to promote the positive image of products, humanitarian causes or organisations. They attempt to ensure that all public communications portray clients the way they want to be perceived