در افق جهانی روی پای خود بایستیم.

نشان آور دانش و مهارت آینده

نخستین همایش تخصصی
استانداردهای جهانی
روابط عمومی

 • در افق جهانی روی پای خود بایستیم
 • پیوسته در حال ارتقا باشیم
 • ارتقای مهارت افزایش بهره وری
 • هدف ما اعطای اعتبار جهانی به تجربه شما است
 • منطبق با شایستگی خود هویت حرفه ای کسب کنید
 • جایگاه مهارتی و حرفه ای خود را با معیار جهانی تعیین کنید
نشان آور دانش و مهارت آینده

همایش برگزار گردید.

-1198روز -7ساعت -34دقیقه -42ثانیه

<<اطلاعات همایش>>

برنامه های همایش :

 • سخنرانی های تخصصی و علمی
 • پنل تخصصی روابط عمومی و استانداردهای جهانی (فرصت ها و چالش ها)
 • معرفی برنامه مهارت سنجی اروپایی ESCO
 • اهدای گواهینامه MGUNIVERSITY پاریس و تقدیم نشان به اولین ها
 • رونمایی از حوزه جدید ESCO در برنامه ۲۰۲۱

تصاویر همایش

ویدیو های همایش