حمیدرضا کمالی

 • کارشناسی علوم سیاسی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات
 • دکتری سیاست گذاری
 • دوره های عالی مطالعات امنیتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • پژوهشگر برتر نهادی در سال ۱۳۹۱
 • معاون آموزش و پژوهش دانشکده خبر ایرنا
 • معاون امور راهبــردی دانشکده خبـر ایرنا
 • نائـب رئیـس انجمن سـواد رسانه¬ای ایـران
 • جانشین مدیر مسئول ماهنامه پیـام رسـانه
 • عضویت در شورای راهبردی چندین رسانه
 • مدیرعامل، رئیس هیات مدیره موسسه و رئیس آکادمی « نشان آور دانش و مهارت آینده » مجری برنامه شایستگی سنجی با استاندارد اروپایی ESCO در ایران
 • عضو هیات موسس و بازرس کل انجمن سوادرسانه ای ایران
 • رئیس کارگروه تخصصی «سیاست داخلی و خارجی» انجمن سواد رسانه¬ای
 • کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه و حوزه خلیج فارس
 • قریب سه دهه سابقه خدمت در پُست ها و ماموریت های دیپلماتیک و مدیریت در نهادهای دولتی
 • امضای تفاهم نامه ها یا قراردادهای متعدد بین دستگاهی و بین سازمانی داخلی و بین المللی
 • نگارش یا نظارت بر تدوین دهها بخشنامه، نظام نامه یا منشور اخلاقی
 • ارائه مقالات متعدد در موضوعات مرتبط از جمله؛
 • Past and future of Iran-Saudi Arabia relations? – 2014? – ۲۰۱۴ -Iran review
 • بازنمایی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس؛ در مدل سازی ماتریسی از نظم های امنیتی- مقاله برتر همایش نظم منطقه ای تهران
 • سواد شایستگی؛ پیش نیاز تعامل بین فردی در زیست بوم مدرن و…
 • مشارکت در حدود دویست پژوهش علمی و پایان نامه تحصیلی به عنوان مجری، استاد راهنما یا داور.
 • قریب سه دهه تدریس در دانشگاه، نهادهای دولتی و سازمان¬های غیردولتی در عناوینی چون:
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی
 • خلیج فارس و مسائل آن
 • اصول و مبانی سیاست‌گذاری
 • مدیریت و مهندسی نیازهای اطلاعاتی
 • فنون هدف‌گذاری سازمانی
 • گزارش‌نویسی برای مدیران
 • برآورد نویسی و پویش محیطی
 • فنون سناریوسازی و تحلیل روند
 • تکنیک های مساله یابی سازمانی و رویکردهای حل
 • مدیریت منابع انسانی و…
 • تألیف ۸ عنوان کتاب آموزشی برای سطوح تحصیلات تکمیلی در عناوینی چون:
 • تکنیک های درون متنی و برون متنی راستی آزمایی
 • همگرایی و واگرایی در خاورمیـانه؛ از منظر ایـران
 • سناریـوسازی بر اساس قدرت و منافع بازیگران
 • روابط و مسائل ایران در خلیـج فـارس
 • بـرآورد نـویسی موضوعی و محیطی
 • گزارش نویسـی برای مدیـران
 • اصول راهبـرد دهـی ملـی
 • مسئله یابـی سازمانـی
 • طراح اصلی و تدوین کننده قریب بیست پودمان آموزشی مصوب وزارت علوم و آموزش عالی
 • مدیر پروژه جذب و تربیت بیش از سیصد مدرس سطوح دانشگاهی در سراسر کشور
 • داور و ارزیاب چندین طرح‌ و پروژه تحقیقاتی بین‌المللی
 • مدیر برگزاری دوره بین‌المللی «آینده‌پژوهی راهبردی» و دوره بین‌المللی «خبرنگاری نوین»
 • مجری پروژه انتخاب و پرورش یکصد مدیر برای روابط عمومی شهرداری تهران.
 • عضو شوراهای علمی پژوهشی و انتشارات موسسات معتبر مختلف
 • رئیس شورای سیاست گذاری اولین همایش بین المللی «استانداردهای جهانی روابط عمومی»
 • عضو هیات علمی و شورای سیاست گذاری چندین همایش ملی و بین المللی از جمله؛
 • همایش ملی روابط عمومی و دانشگاه
 • همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی
 • همایش بین المللی نظم منطقه ای در جنوب غرب آسیا و…نماینده دانشگاه Methodology and Governance university (MGU) پاریس در ایران
ممکن است مطالب زیر را بپسندید
نظر خود را بفرمایید :

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد.