حمید صدیق پور بخشایش

اهم سوابق اجرایی و علمی

 • مدیرکل روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران  به مدت ۲۵ سال
 • دبیر شورای معاونین راه‌آهن ج.ا.ا به مدت ۳ سال
 • مدیرمسئول مجله راه‌آهن به مدت ۱۵ سال
 • عضو ستاد ارتقاء ایمنی حمل‌ونقل ریلی به مدت ۵ سال
 • مدیرمسئول خبرنامه انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی
 • عضو کمیته تدوین کتاب‌های جامع راه‌آهن و حمل‌ونقل
 • عضو هیئت مؤسس انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران
 • مسئول کمیته اطلاع‌رسانی در انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران
 • عضو هیئت‌مدیره و مشاور روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی راه‌آهن به مدت ۴ سال
 • مدیرمسئول مجله تخصصی ندای حمل‌ونقل وابسته به انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی
 • رئیس هیئت‌مدیره موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران به مدت ۵ سال
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل به مدت ۲ سال
 • عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به مدت ۳ سال
 • مشاور ارتباطی رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از سال ۹۲ تاکنون
ممکن است مطالب زیر را بپسندید
نظر خود را بفرمایید :

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد.