مشخصات فردی
 نام و نام خانوادگی:  جمشید قزوینیان

تاریخ تولد :۲۰/۱۱/۱۳۵۲      

کدملی: ۰۰۶۳۹۵۳۶۱۷    

محل تولد: تهران

آدرس ایمیل :                                                                

jamshid.ghazvinian@gmail.com

تلفن تماس:۰۹۳۳۲۲۴۴۴۰۴

 

سوابق تحصیلی
 

1-    دکتری تخصصی رشته ارتباطات علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

۲-    کارشناس ارشد رشته ارتباطات علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری ارتباطی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سوابق حرفه ای
 

بانک دی[ ۱۳۹۴ تا کنون]

۱.     مدیر روابط عمومی  بانک دی[ ۱۳۹۶ تا کنون]

۲.     رییس اداره تبلیغات و امور فرهنگی[ ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶]

۳.     سردبیر مجله نگاه دی [ ۱۳۹۴ تا کنون]

۴.       رییس کارگروه تبلیغات کمیته حمایت از تیم ملی والیبال[ ۱۳۹۵]

۵.     عضو  کمیته نظام پیشنهادها[ ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷]

۶.     عضو کمیته بازاریابی ، تبلیغات و توسعه محصول[ ۱۳۹۴ تا کنون]

۷.     مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بانک دی [ ۱۳۹۶ تا کنون]

۸.     عضو  کمیته سرمایه انسانی و امور فرهنگی[ ۱۳۹۷ تا کنون]

۹.     دبیر و عضو کمیته رسانه اقتصادی [ ۱۳۹۷ تا کنون]

 

بانک مهر اقتصاد[ ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴]

۱۰.                        مدیر اداره ارتباطات و اطلاع رسانی[ ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴]

۱۱.                        دبیر گروه هشت طرح جهادی جذب منابع ، مصارف و معوقات ( استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام)[ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱]

۱۲.                        دبیر اجرایی نشریه داخلی بانک مهراقتصاد [ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴]

۱۳.                        ناظر عالی آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد [ ۱۳۹۳]

۱۴.                        دبیر تعالی اداره کل روابط عمومی [ ۱۳۹۳]

۱۵.                        دبیر نظام پیشنهادات  اداره کل روابط عمومی[ ۱۳۹۳]

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی[۱۳۸۸-۱۳۷۵]

۱۶.                        مسئول دفتر ریاست با حفظ سمت سرپرست روابط عمومی  واحد دندانپزشکی [ ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳]

۱۷.                        عضو اصلی کمیته دادرسی کارکنان واحد دندانپزشکی [۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹]

۱۸.                        سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی واحد دندانپزشکی [۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰]

۱۹.                        سرپرست حفاظت واحد دندانپزشکی با حفظ سمت مسئول دفتر ریاست [۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴]

۲۰.                        نماینده تام الاختیار و مسئول برگزاری آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در واحد دندانپزشکی[۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳]

۲۱.                        مدیر روابط عمومی واحد دندانپزشکی [۱۳۸۳تا ۱۳۸۸]

۲۲.                        مدیر مسئول و سردبیر نشریه داخلی واحد دندانپزشکی  مآعد [۱۳۸۳تا ۱۳۸۸]

 

مهارت های حرفه ای
۱-    طراحی و مدیریت برنامه‌ها و فرآیندهای روابط عمومی

۲-    تهیه و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی

۳-    مدیریت پروژه های تبلیغاتی

۴-    تدوین دستورالعمل های روابط عمومی

۵-    راه اندازی شبکه خبری و مدیریت پوشش رسانه ای اخبار

۶-    طراحی و اجرای استراتژی‌ها و برنامه های برندسازی

۷-    برنامه ریزی و اجرای رویدادهای تجاری شامل همایش‌ها و کنفرانس‌ها

 

سوابق تدریس دانشگاهی
۱-    دانشکده خبر

۲-    دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق تدریس در کارگاه های آموزشی
۱.     برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تبلیغات اثر بخش

۲.     برگزاری کارگاه آموزشی تبلیغات و بازاریابی

۳.     برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

۴.     برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون روابط عمومی

۵.     برگزاری کارگاه آموزشی افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی

۶.     برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

۷.     برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های پوشش خبری

۸.     برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم اجتماعی

۹.     برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

۱۰.                        برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار جامع روابط عمومی

۱۱.                        مدرس دوره های مهارت های ارتباطی برای کارکنان بانک مهر اقتصاد

۱۲.                        برگزاری کارگاه آموزشی زمینه سازی ارتباطی در روابط عمومی

۱۳.                        برگزاری کارگاه آموزشی فرایند سازی در روابط عمومی

۱۴.                        برگزاری کارگاه های آموزشی تکنیک های تبلیغات اثر بخش

 

سوابق کارهای پژوهشی
۱.     سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد [۱۳۸۸] بعنوان ناظر علمی و مدیر اجرایی

۲.     سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد [۱۳۸۹] بعنوان ناظر علمی و مدیر اجرایی

۳.     بررسی اثربخشی نرم افزار مدیریت زمان [۱۳۸۹] بعنوان پژوهشگر

۴.     بررسی رضایتمندی مشتریان از هدایای ارتباطی بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۰] بعنوان پژوهشگر

۵.     سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۰] بعنوان ناظر علمی و مدیر اجرایی

۶.     بررسی رضایتمندی مشتریان از هدایای ارتباطی بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۱] بعنوان پژوهشگر

۷.     سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۱] بعنوان ناظر علمی و مدیر اجرایی

۸.     سنجش میزان رضایتمندی کمپین تبلیغاتی زنجیره مهر[۱۳۹۱] بعنوان پژوهشگر

۹.     سنجش میزان  اثر بخشی تبلیغات بانک مهر اقتصاد در لیگ برتر[۱۳۹۱] بعنوان پژوهشگر

۱۰.                        سنجش میزان رضایتمندی جامعه از  بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۲] بعنوان ناظر علمی و مدیر اجرایی

۱۱.                        بررسی رضایتمندی مشتریان از هدایای ارتباطی بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۲] بعنوان پژوهشگر

۱۲.                        سنجش میزان  اثر بخشی ابزارهای تبلیغاتی بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۳] بعنوان پژوهشگر

۱۳.                        بررسی شکاف بین هویت و تصویر برند بانک مهر اقتصاد [۱۳۹۳] بعنوان ناظر و مشاور

۱۴.                        سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک دی بر اساس مدل BSQ و شاخص­های مدل تعالی سازمانی (EFQM) [1393] بعنوان ناظر و مشاور

۱۵.                        بررسی نظرات کارکنان  شعب و ستاد در خصوص برنامه­های فرهنگی بانک دی [۱۳۹۳] بعنوان ناظر و مشاور

۱۶.                        سنجش اثربخشی کمپین تبلیغات بانک دی بر اساس مدل DAGMAR[1394] بعنوان ناظر و مشاور

۱۷.                        بررسی نگرش کارکنان در خصوص موانع اثربخشی بولتن خبری روزانه بانک دی[۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۱۸.                        بررسی نظرات جامعه در خصوص بانک دی[۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۱۹.                        بررسی نظرات کارکنان در خصوص اسپانسری بانک در جشن انتخاب برترین­های لیگ برتر فوتبال [۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۲۰.                        بررسی نظرات بازدیدکنندگان از غرفه گروه مالی دی در پانزدهمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران [۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۲۱.                        سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک دی بر اساس مدل BSQ و شاخص­های مدل تعالی سازمانی (EFQM) [1394] بعنوان ناظر و مشاور

۲۲.                        سنجش ارزش ویژه برند بانک دی [۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۲۳.                        بررسی وضعیت برندسازی داخلی (مکانیزم ها و نتایج) در بانک دی(ستاد و شعب) [۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۲۴.                        جایگاه ذهنی بانک دی ومقایسه آن با بانک‌های موردمطالعه [۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۲۵.                        تحلیل ذینفعان بانک دی «شناسایی، اولویت­بندی و تعیین کانال­های ارتباطی ذینفعان بانک دی» [۱۳۹۴] بعنوان ناظر و مشاور

۲۶.                        بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک[۱۳۹۵] بعنوان ناظر و مشاور

۲۷.                        تحلیل ذینفعان بانک دی [۱۳۹۵] بعنوان ناظر و مشاور

۲۸.                        نگرش کارکنان به برنامه های فرهنگی بانک دی[۱۳۹۵] بعنوان ناظر و مشاور

۲۹.                        شناخت شهرت، تصویر و جایگاه ذهنی برند بانک دی [۱۳۹۵] بعنوان ناظر و مشاور

۳۰.                        عوامل موثر بر نارضایتی مشتریان از دیدگاه همکاران [۱۳۹۵] بعنوان ناظر و مشاور

۳۱.                        بررسی نقاط قوت و قابل بهبود در خصوص نکوداشت مشتریان ارزنده بانک دی از دیدگاه همکاران [۱۳۹۵] بعنوان ناظر و مشاور

۳۲.                        بررسی میزان آشنایی مشتریان با کانال­های ارتباطی بانک دی [۱۳۹۶] بعنوان ناظر و مشاور

۳۳.                        بررسی شهرت، تصویر و جایگاه ذهنی برند بانک دی در نظام بانکی کشور از دیدگاه شهروندان بالای ۱۸ سال شهر تهران [۱۳۹۶] بعنوان ناظر ، مشاور و مدیر پروژه

۳۴.                        سنجش میزان رضایتمندی مشتریان بانک دی [۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۳۵.                        عوامل موثر بر نارضایتی مشتریان از دیدگا همکاران شعب [۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۳۶.                        بررسی انتظارات و میزان رضایتمندی کاربران اینترنت بانک دی [۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۳۷.                        شناسایی انتظارات بنیاد شهید و امور ایثارگران از بانک دی[۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۳۸.                        سنجش میزان رضایتمندی پذیرندگان دستگاههای POS بانک دی[۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۳۹.                        سنجش میزان وفاداری کارکنان به بانک[۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۴۰.                        تحلیل ذینفعان بانک دی[۱۳۹۶] بعنوان مدیر پروژه

۴۱.                        بررسی انتظارات و میزان رضایتمندی کاربران اینترنت بانک دی[۱۳۹۷] بعنوان مدیر پروژه

۴۲.                        سنجش میزان رضایتمندی پذیرندگان دستگاههای POS بانک دی[۱۳۹۷] بعنوان مدیر پروژه

 

افتخارات
۱.     دریافت تندیس  شاهین طلایی از سومین دوره جشنواره تبلیغات، در بخش های تبلیغات محیطی و کمپین جامع تبلیغاتی [ ۱۳۹۶]

۲.     دریافت جایزه خط کش طلایی ” جایزه ویژه افکار عمومی” از سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی بخاطر کسب عنوان [ ۱۳۹۶]

۳.      دریافت تندیس و لوح سپاس از چهاردهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران بخاطر کسب عنوان مدیر برتر روابط عمومی کشور[ ۱۳۹۶]

۴.     دریافت سپاس نامه از مدیرکل روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران بخاطر تلاش مستمر در عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی[ ۱۳۹۶]

۵.     دریافت لوح تقدیر از جشنواره ارزیابی روابط عمومی های برتر بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور و سازمان های تابعه بخاطر تلاش مستمر در عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی[۱۳۹۶]

۶.     دریافت سپاس نامه از مدیرکل روابط عمومی بخاطر برگزاری نمایشگاه جانبی پانزدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران [۱۳۹۴]

۷.     دریافت سپاس نامه از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بانک دی بخاطر فتح قله دماوند[۱۳۹۴]

۸.     دریافت سپاس نامه از مدیرعامل بانک دی بخاطر اجرای موفقیت آمیز کمپین بانکداری الکترونیک[۱۳۹۴]

۹.     دریافت سپاس نامه ازسرپرست بانک دی بخاطر اجرای مسابقه قرآنی سراسری واژه های آسمانی[۱۳۹۴]

۱۰.                        دریافت سپاس نامه از مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بخاطر کسب تندیس زرین ازسومین آیین سرآمدان روابط عمومی کشور[۱۳۹۳]

۱۱.                        دریافت تقدیر نامه از معاون منابع انسانی و آموزش بانک مهر اقتصاد بخاطر همکاری در برگزاری آزمون سراسری بعنوان ناظر عالی آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد [ ۱۳۹۳]

۱۲.                        دریافت تقدیر نامه از دبیر کنفرانس بین المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی بخاطر همکاری در برگزاری این کنفرانس بعنوان عضو کمیته هماهنگی بانک ها [ ۱۳۹۳]

۱۳.                        دریافت تقدیر نامه از مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بخاطر اهتمام به موارد حراست و ایمنی [۱۳۹۳]

۱۴.                        دریافت سپاس نامه از مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بخاطر ارتقاء کیفیت محتوای نشریه داخلی مهر[۱۳۹۳]

۱۵.                        دریافت سپاس نامه از مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بخاطر کسب تندیس سیمین از دومین آیین سرآمدان روابط عمومی کشور[ ۱۳۹۲]

۱۶.                        دریافت لوح سپاس از چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی بخاطر حضور فعال در هر چهار دوره کنفرانس[ ۱۳۹۱]

۱۷.                        دریافت سپاس نامه از مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بخاطر ارتقاء کیفیت محتوای نشریه داخلی مهر[ ۱۳۹۱]

۱۸.                        دریافت سپاس نامه از مدیر کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد بخاطر تلاش در کسب رتبه های برتر روابط عمومی این بانک در سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی طی چهار سال متوالی[ ۱۳۹۱]

۱۹.                        کسب نمره ۹۸ از ۱۰۰ در آزمون سنجش شایستگی کارکنان بانک مهر اقتصاد[ ۱۳۹۱]

۲۰.                        کسب نمره ۱۳۳ (بسیار ممتاز) از ۱۵۰ در تست بهره هوشی ریون در آزمون سنجش شایستگی کارکنان بانک مهر اقتصاد[ ۱۳۹۱]

۲۱.                        دریافت لوح تقدیر از مدیر کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر بخاطر ارتقاء سطح فعالیت های روابط عمومی [ ۱۳۹۰]

۲۲.                        دریافت تندیس و لوح سپاس از هفتمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران بخاطر کسب عنوان کارشناس برتر روابط عمومی کشور[ ۱۳۹۰]

۲۳.                        دریافت تقدیرنامه از مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر بخاطر همکاری در برگزاری نخستین جشنواره مهارتی کارکنان [ ۱۳۸۹]

۲۴.                        دریافت لوح تقدیر از مدیر کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر بخاطر همکاری در ارتقاء جایگاه روابط عمومی در نزد مدیران ارشد سازمان [ ۱۳۸۹]

۲۵.                        دریافت لوح تقدیر از مدیر کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر بخاطر برگزاری نخستین جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر موسسه [ ۱۳۸۸]

۲۶.                         کسب لوح تقدیر از جشنواره سراسری نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بخاطر کسب عنوان دوم در رشته طراحی جلد نشریه ماعد[ ۱۳۸۶]

۲۷.                        کسب لوح تقدیر از جشنواره سراسری نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بخاطر کسب عنوان سوم در رشته تیتر نشریه ماعد[ ۱۳۸۶]

۲۸.                        دریافت لوح تقدیر از چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی های برتر بخش خصوصی[ ۱۳۸۶]

۲۹.                        دریافت لوح تقدیر از نخستین جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر بخش خصوصی[ ۱۳۸۶]

۳۰.                        دریافت لوح تقدیر بخاطر برگزاری همایش های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی[ ۱۳۸۷]

۳۱.                        دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه نخستین دوره آموزش سیستم روتاری پروفایل اندو دانشگاه آزاداسلامی بدلیل همکاری موثر در برگزاری دوره[۱۳۸۱]

۳۲.                        دریافت لوح تقدیر از ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی [ ۱۳۸۱]

۳۳.                        دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه نخستین دوره بازآموزی مدون آموزش گروه الف دانشگاه آزاداسلامی بدلیل همکاری موثر در برگزاری دوره[۱۳۸۰]

۳۴.                        دریافت لوح تقدیر از نخستین جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر بخش خصوصی بدلیل همکاری موثر در برگزاری دوره[۱۳۷۹]

۳۵.                        دریافت لوح تقدیر بخاطرکسب عنوان کارمند برگزیده واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی[ ۱۳۷۸]

۳۶.                        دریافت لوح تقدیر بخاطرکسب عنوان کارمند نمونه واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی[ ۱۳۷۷]

 

عضویت ها
۱.     عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

۲.     عضو انجمن روابط عمومی ایران

۳.     عضو انجمن مدیریت ایران

۴.     عضو کمیته روابط عمومی انجمن مدیریت ایران

۵.     عضو فعال بسیج از سال ۱۳۸۶ تا کنون

۶.     داور جشنواره ملی بهره وری ( پنجمین دوره  تا نهمین دوره)

 

حضور در کنفرانس ها و همایش های تخصصی
 

1.     دریافت گواهینامه حضور در  چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی از دبیرخانه کنفرانس[ ۱۳۸۶]

۲.     دریافت گواهینامه حضور در  نخستین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی [ ۱۳۸۸]

۳.     دریافت گواهینامه حضور در  نخستین کنفرانس مدیریت رضایتمندی مشتریان از دبیرخانه کنفرانس[۱۳۸۹]

۴.     دریافت گواهینامه حضور در  دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی [ ۱۳۸۹]

۵.     دریافت گواهینامه حضور در  ششمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی[ ۱۳۸۹]

۶.     دریافت گواهینامه حضور در  سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی [ ۱۳۹۰]

۷.     دریافت گواهینامه حضور در  اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت و کارگاه های تخصصی این همایش از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران[ ۱۳۹۰]

۸.     دریافت گواهینامه حضور در  هفتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی[ ۱۳۹۰]

۹.     دریافت گواهینامه حضور در  چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی [ ۱۳۹۱]

۱۰.                        دریافت گواهینامه حضور در  هشتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی[ ۱۳۹۱]

۱۱.                        دریافت گواهینامه حضور در  دومین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت و کارگاه های تخصصی این همایش از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران[ ۱۳۹۱]

۱۲.                        دریافت گواهینامه حضور در  بیست و دومین همایش سالانه سیاست های احتیاطی و کارگاه های تخصصی این همایش از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران[ ۱۳۹۱]

۱۳.                        دریافت گواهینامه حضور در  نشست های علمی نخستین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی ایران[ ۱۳۹۱]

۱۴.                        دریافت گواهینامه حضور در  نخستین کنفرانس روابط عمومی، صنعت، تولید ملی [۱۳۹۱]

۱۵.                        دریافت گواهینامه حضور در  دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی [۱۳۹۱]

۱۶.                        دریافت گواهینامه حضور در  سمینار رسانه و اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های اقتصادی[۱۳۹۱]

۱۷.                        دریافت گواهینامه حضور در  بیست و سومین همایش سالانه سیاست های احتیاطی و کارگاه های تخصصی این همایش از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران[ ۱۳۹۲]

۱۸.                        دریافت گواهینامه حضور در  دومین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی ایران[ ۱۳۹۲]

۱۹.                        دریافت گواهینامه حضور در دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران[ ۱۳۹۲]

۲۰.                        دریافت گواهینامه حضور در نخستین کنفرانس بررسی تحقیقات کاربردی و پیشرفته در روابط عمومی

[ ۱۳۹۲]

۲۱.                        دریافت گواهینامه حضور در  نشست های علمی سومین دوره آیین سرآمدان روابط عمومی ایران[ ۱۳۹۳]

۲۲.                        دریافت گواهینامه حضور در  پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی [ ۱۳۹۳]

۲۳.                        دریافت گواهینامه حضور در  اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتال [ ۱۳۹۴]

۲۴.                        دریافت گواهینامه حضور در  دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند [ ۱۳۹۴]

۲۵.                        دریافت گواهینامه حضور در  کنفرانس ملی برند پایدار[ ۱۳۹۴]

۲۶.                        دریافت گواهینامه سمینار آموزشی تبلیغات خلاق و اثر بخش به مدت ۸ ساعت از جشنواره برترین های تبلیغات ایران [۱۳۹۵]

۲۷.                        دریافت گواهینامه حضور در  سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی به مدت ۱۰ ساعت [ ۱۳۹۶]

۲۸.                        دریافت گواهینامه حضور در  سومین کنفرانس ملی کارآفرینی به مدت ۸ ساعت [ ۱۳۹۶]

 

 

دوره های آموزشی تخصصی( ۲۵ دوره به مدت ۶۸۷ ساعت)
۱.     دریافت گواهینامه حضور در کارگاه “مدیریت عملیاتی مدیران روابط عمومی” به مدت ۲۰ ساعت از دانشگاه آزاد اسلامی[ ۱۳۸۳]

۲.     دریافت گواهینامه حضور در کارگاه “روش های برقراری ارتباط موفق” به مدت ۸ ساعت از دانشگاه آزاد اسلامی[ ۱۳۸۴]

۳.     دریافت گواهینامه حضور در کارگاه “روش های برقراری ارتباط تلفنی” به مدت ۴ ساعت از دانشگاه آزاد اسلامی[ ۱۳۸۵]

۴.     دریافت گواهی پایان دوره کارگاه عملی تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک به مدت ۸ ساعت از دبیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک [ ۱۳۸۶]

۵.     دریافت گواهینامه حضور در  دوره آموزشی” فنون روابط عمومی” به مدت ۳۲ ساعت از دبیرخانه دومین جشنواره روابط عمومی های برتر[ ۱۳۸۶]

۶.     دریافت گواهینامه حضور در  دوره آموزشی “روابط عمومی اثربخش” به مدت ۷۵ ساعت از مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان[ ۱۳۸۹]

۷.     دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ” به مدت ۲۰ساعت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور[ ۱۳۸۹]

۸.     دریافت گواهینامه حضور در  دوره آموزشی “مدیریت راهبردی بازاریابی خدمات بانکی” به مدت ۸ ساعت از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران[ ۱۳۹۰]

۹.     دریافت گواهینامه حضور در  دوره آموزشی “برنامه ریزی و مدیریت بازار خدمات بانکی” به مدت ۲۰ ساعت از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران[ ۱۳۹۰]

۱۰.                        دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “مدیریت فرآیندی و شیوه های تعیین نتایج در روابط عمومی سرآمد” به مدت ۱۰ ساعت از هفتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی[ ۱۳۹۰]

۱۱.                        دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “حرفه ای گرایی و حرفه ای سازی در روابط عمومی ” به مدت ۱۰ ساعت از هشتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی[ ۱۳۹۱]

۱۲.                        دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “تولید محتوا در روابط عمومی”  به مدت ۸ ساعت از انجمن متخصصان روابط عمومی[ ۱۳۹۱]

۱۳.                        دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “نخستین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان”  به مدت ۸ ساعت از دبیر خانه کنفرانس[ ۱۳۹۱]

۱۴.                        دریافت گواهینامه حضور در  دوره آموزش عالی آزاد با عنوان مدیریت کسب و کار( MBA ) به مدت ۳۲۰ ساعت از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری[ ۱۳۹۱]

۱۵.                        دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “تحلیل رضایت در روابط عمومی”  به مدت ۶ساعت از دبیر خانه کنفرانس بررسی تحقیقات کاربردی و پیشرفته در روابط عمومی[ ۱۳۹۲]

۱۶.                        دریافت گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی “استاندارد سازی فعالیت های روابط عمومی”  به مدت  ۶ ساعت از دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران[ ۱۳۹۲]

۱۷.                        دریافت گواهینامه حضور در  کارگاه آموزشی “مبانی علمی و مدیریتی روابط عمومی سرآمد ”  به مدت ۱۰ساعت از موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان روابط عمومی[ ۱۳۹۳]

۱۸.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم بانکداری به مدت ۲۴ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [ ۱۳۹۴]

۱۹.                        دریافت گواهینامه حضور در  سمینار آموزشی “تبلیغات خلاق و اثربخش ”  به مدت  ۱۲ساعت از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری دانشگاه علم و فرهنگ [ ۱۳۹۴]

۲۰.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی به مدت ۱۶ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [ ۱۳۹۴]

۲۱.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی مبارزه با پولشویی به مدت ۱۶ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [ ۱۳۹۴]

۲۲.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با جرایم سایبری به مدت ۲ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [ ۱۳۹۴]

۲۳.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی به مدت ۴ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [ ۱۳۹۵]

۲۴.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی مدیریت ارتباطات سازمانی به مدت ۲۰ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [ ۱۳۹۵]

۲۵.                        دریافت گواهینامه دوره آموزشی مدیریت زمان به مدت ۲۰ ساعت از مرکز آموزش بانک دی [۱۳۹۵]

۲۶.                        دریافت گواهینامه کارگاه آموزشی تبلیغات خلاق به مدت ۱۲ ساعت از جشنواره برترین های تبلیغات ایران [۱۳۹۵]

 

 

دوره های آموزشی عمومی( ۲۵ دوره به مدت ۴۱۰ ساعت)
۱.     دریافت گواهی پایان دوره “خوشنویسی تحریری” به مدت ۱۶ ساعت[ ۱۳۷۷]

۲.     دریافت گواهی پایان دوره “نرم افزار زرنگار”  به مدت ۳۲ ساعت[ ۱۳۷۷]

۳.     دریافت گواهی پایان دوره “آشنایی با office”  به مدت ۳۲ ساعت[ ۱۳۸۶]

۴.     دریافت گواهی پایان دوره “آشنایی با اینترنت”  به مدت ۲۴ ساعت[ ۱۳۸۶]

۵.     دریافت گواهی پایان دوره “آشنایی با word”  به مدت ۳۲ ساعت[ ۱۳۸۶]

۶.     دریافت گواهی پایان دوره “آشنایی با windows XP”  به مدت ۴۰ ساعت[ ۱۳۸۶]

۷.     دریافت گواهی پایان دوره “آشنایی با power point”  به مدت ۲۴ ساعت[ ۱۳۸۶]

۸.     دریافت گواهی پایان دوره “مهارت های زندگی”  به مدت ۱۶ ساعت[ ۱۳۸۶]

۹.     دریافت گواهی پایان دوره “نماز و احکام آن”  به مدت ۳۲ ساعت[ ۱۳۸۶]

۱۰.                        دریافت گواهی پایان دوره “ورزش و تندرستی”  به مدت ۳۲ ساعت[ ۱۳۸۷]

۱۱.                        دریافت گواهی پایان دوره “کمک های اولیه”  به مدت ۳۶ ساعت[ ۱۳۸۷]

۱۲.                        دریافت گواهی پایان دوره “آنچه کاربران باید بدانند”  به مدت ۸ ساعت[ ۱۳۸۷]

۱۳.                        دریافت گواهی پایان دوره “روش های نظم دهی به محیط کار”  به مدت ۸ ساعت[ ۱۳۸۷]

۱۴.                        دریافت گواهی پایان دوره “حرکات اصلاحی ۱”  به مدت ۱۶ ساعت[ ۱۳۸۸]

۱۵.                        دریافت گواهی پایان دوره “حرکات اصلاحی ۲”  به مدت ۱۶ ساعت[ ۱۳۸۸]

۱۶.                        دریافت گواهی پایان دوره “مهارت های زندگی”  (غیر حضوری) به مدت ۱۴ ساعت[ ۱۳۸۸]

۱۷.                        دریافت گواهی پایان دوره “روانخوانی و مفاهیم قرآن کریم”  به مدت ۳۲ ساعت[ ۱۳۸۸]