آغاز به‌کار مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای منابع انسانی در انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی در راستای توسعه استاندارد در حوزه منابع انسانی و احراز ملاک‌ها و معیارهای شناخته شده برای طبقه‌بندی شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل شایستگی‌های شغلی اتحادیه اروپا اقدام نمود.

به گزارش ایلنا، این مدل که در حال حاضر توسط اتحادیه اروپا برای ساماندهی نیروی کار در ۲۸ کشور اتحادیه، طی ۲۰ سال گذشته توانسته یک پروتکل و استانداردسازی دقیق برای تمامی مشاغل بر اساس تعیین سطح خبرگی بر اساس KSA دانش و مهارت و تواناییهای افراد تدوین نماید و ۱۳۰ میلیون نفر متخصص در جهان تا کنون توسط این مدل مورد ارزیابی و تعیین سطح قرار رفته اند.

این انجمن با مشارکت موسسه نشان اور و دانشگاه حکمرانی فرانسه به مدت دو سال برروی، بومی‌سازی مدل فعالیت داشته و نهایتا پس از طی فرایندهای مورد نظر، مدل مورد تایید قرارگرفته و هیات ژوری منتخب انجمن و مورد تایید دانشگاه حکمرانی فرانسه، احکام خود را در نشست تخصصی کارگروه‌های انجمن در تاریخ ۷ ۳ ۱۴۰۰ دریافت نمودند این هیات شامل اقایان: دکتر جواد محجوب، دکتر فرشید سیف، دکتر علی تویسرکانی و سرکاخانم دکتر لبادی می‌باشند.

فرایند کار در این ارزیابی

در حال حاضرفرایند کاملا مجازی و اینترنتی بوده و متخصصان منابع انسانی می‌توانند با ارایه مدارک و مستندات در بخش‌های دانشی، مهارتی و شایستگی‌های خود را ارسال و سپس مستندات و ارزیابی‌ها حضوری توسط هیات ژوی و کانون‌های ارزیابی، مورد بررسی قرار گرفته و صلاحیت حرفه‌ای فرد مورد نظر در نه رتبه، مشخص می‌گردد و در صورت تمایل متقاضی، گواهی رتبه‌بندی شده فرد براساس مدل اروپایی توسط دانشگاه حکمرانی فرانسه، صادر می‌گردد از جمله مزایای این گواهی صلاحیت حرفه‌ای به عنوان یک گذر شغلی بین المللی در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دنیا می‌باشد.

دیگر مزایای این مدل که در راستای توسعه مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی می‌باشد متعاقبا اعلام می‌گردد.

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1083230

ممکن است مطالب زیر را بپسندید
نظر خود را بفرمایید :

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد.