در متن زیر ۱۰ پرسش ساده از جزوه سواد شایستگی آمده است.
لطفا یکی از ۴ گزینه پاسخ درج شده در ذیل هر پرسش را انتخاب و در پایان دکمه ارسال را کلیک نمایید .
کلیه سوالات بارم یکسان داشته و برای صدور گواهینامه، کسب ۱۲ امتیاز از ۲۰ ضروری است